Situering

Deze rivier werd in de zestiger jaren gekanaliseerd bij middel van zowat om de 15 km een sluis. Daardoor kreeg deze rivier een vrij constant peil en is hij het hele jaar bevaarbaar voor schepen met de grootste tonnenmaat. Het was zowat het eerste project van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), voorloper van de huidige Europese Unie, dat mee de bedoeling had om nieuwe conflicten tussen Frankrijk en Duitsland te vermijden en alzo de vrede te bewaren.

Maar reeds voordien was de Moezel één van Duitslands belangrijkste toeristische trekpleisters. De flanken van de Moezelvallei bieden dan ook prachtige uitzichten.

Daarenboven grenst de Moezelvallei aan twee andere zeer interessante wandelgebieden: enerzijds de hier eerder besproken Eifel en anderzijds aan de hierna nog verder te behandelen Hünsruck. Trier vormt sinds de komst van de Romeinen daarbij niet alleen het historische centrum van de streek, tevens vormt het de uitvalsbasis voor langeafstandswandelingen in de vier windrichtingen.

Moselhöhenweg

Moselhöhenweg(1).jpg

Foto: Nico Callens

Op het vlak van het langeafstandswandelen is er de historische Moselhöhenweg die dateert van 1910. Typisch is dat er voor de Moselhöhenweg een traject aan weerszijden van de rivier bestaat.

Waar in eerste instantie de Moselhögenweg een initiatief was van de “Verein für Mosel, Hochwald und Hunsrück” werd vanaf 1972 het beheer van het langeafstandswandelpad uitgesplitst. Het gedeelte dat grensde aan de Eifel werd toebedeeld aan de hier reeds eerder besproken “Eifelverein”. Het gedeelte dat grenst aan de Hunsrück valt sindsdien dan weer onder het beheer van de “Hunsrückverein”.

Zoals de naam het zegt blijft Moselhöhenweg langs de corniches en snijdt ze zo al eens een flinke meander met de Moezel af, dit in tegenstelling met de hierna besproken Moselsteig die enkele stukken traject met de Moselhöhenweg deelt maar ook afdaalt naar de dorpen beneden de Moezel en de lager gelegen flanken van de Moezel aandoet.

Kaart: AllTrails.com

Moselsteig

Foto: https://wandelkrant.be

Sinds juni 2013 is er aan de Duitse Moezel een waar kroonjuweel bijgekomen.

De 365 km lange Moselsteig is verdeeld in 24 etappes en start in Perl (omgeving van het drielandenpunt aan Schengen) en loopt tot aan de monding in de Rijn in Koblenz. Voor wie niet die 365 km ineens wil afhaspelen, is het handig dat quasi het volledige traject van deze langeafstandswandeling bereikbaar is met trein en/of bus.

Zo is er de spoorlijn Perl – Trier die volledig parallel loopt met de Moezel, terwijl de spoorlijn Trier – Koblenz tussen Bullay en Koblenz op enkele afgesneden stukjes na, de loop van de Moezel volgt. Meer info over het openbaar vervoer langs de Moezel.

De Moselsteig is niet vies  van een beetje avontuur en neemt stukjes “Klettersteige” in haar traject op. Dergelijke Klettersteige bestaan eigenlijk al heel lang maar waren tot rond de eeuwwisseling wat in de vergetelheid geraakt.

Sinds de opening op 4 mei 2002 van de zeer succesrijke Calmont Klettersteig tussen Bremm en het stationnetje van Ediger-Eller (vlakbij Cochem) werden er enkele vroegere klettersteige gerestaureerd en verschenen op andere plaatsen totaal nieuwe klettersteige. Het zijn stukjes pad langs de leisteenflanken waarbij hoogteverschillen moeten worden overwonnen bij middel van ladders, smalle richels moeten worden voorbijgestoken door zich vast te houden aan kabels, enz…

En al is het natuurlijk niet continue even spectaculair, de Calmont Klettersteig blijft daarbij de langste en de interessantste. Voor wie het niet zo op die Klettersteige heeft begrepen, is er altijd een wel meer bezadigd alternatief.

Calmont Klettersteig (foto: Nico Callens)

Al is die Moselsteig nog maar enkele jaren oud, ook dit is een succesverhaal. Omdat de verschillende etappes van de Moselsteig starten en eindigen in de dorpen, vormen overnachtingsmogelijkheden hier evenmin een probleem. Meer info zoals een overzichtskaart, toelichting over de wegmarkeringen, etappes, bereikbaarheid met het openbaar vervoer, overnachtingsmogelijkheden..., vindt men op de website van de Moselsteig.

Ben je bekend met deze regio? Wil je graag je kennis toevoegen aan deze pagina?
Geef ons een seintje op communicatie@hikingadvisor.be

Tochtverslagen