Doelpubliek

Wandelen in de bergen geeft veel voldoening. De hele dag kijk je uit op majestueuze bergtoppen, geniet je van kleurrijke bloemenweides en kan je je fysiek uitleven. Maar achter al deze schoonheid schuilt ook een potentieel risico waar veel wandelaars zich minder bewust van zijn. Wat doe je bij een ongeval? Wat doe je in geval van plots slecht weer? Hoe lang is het nog stappen tot aan die hut? Hoe kan je je voorbereiden op al deze mogelijke problemen? Op deze en nog veel andere aspecten, krijg je tijdens deze opleiding een antwoord.

Deze opleiding richt zich tot personen die graag zelfstandig en op een verantwoorde, veilige manier de bergen in wensen te gaan. Wil je je goed voorbereiden, dan ben je gebaat met een goede basisopleiding en een beetje ervaring in het terrein. Door het volgen van enkele theoriegerichte en de praktijkgerichte modules, kan je met de nodige do’s en don’ts aan de slag.

Modulair traject

De opleiding is een modulair traject. Dit houdt in dat je kan kiezen om enkel de eerste, theoretische module te volgen, of verder te bouwen aan je ervaringen en skills via de volgende praktijkgerichte modules 2 & 3

De enige voorwaarde aan het modulaire systeem, is dat je de modules trapsgewijs volgt. Om in te stappen op een bepaalde module, moet je de voorgaande modules gevolgd hebben of  je kan gelijkwaardige ervaringen aantonen. Op deze manier voorzien we de juiste opbouw van je kennis en ervaring in het bergwandelen.

Modules:

  • Module 1: een dag kennismaking en ontwikkelen van de basisvaardigheden (info op een topografische kaart, laagjessysteem van kledij...)
  • Module 2: een weekend met meer praktijkgerichte technieken (weerkunde, knopen, voeding, marsplan, conditie, materialen, …)
  • Module 3: een stageweek in de bergen

Tijdspad en traject

De meeste deelnemers kiezen ervoor om de 3 basismodules binnen hetzelfde kalenderjaar te volgen, en met dezelfde groep. Het is echter ook mogelijk om jouw opleiding te spreiden over meerdere jaren, zolang je de nodige modules maar in de juiste volgorde aflegt.

Tijdens de wintermaanden wordt gestart met de meer algemene theoretische module 1.
In module 2 dat bestaat uit een volledig weekend in het voorjaar, vaak tussen maart en juni, wordt de opleiding meer stagespecifiek en praktisch vormgegeven. Hier ga je je beginnen voorbereiden op de buitenlandse stage van module 3 die tijdens de zomermaanden juli, augustus of uiterlijk september doorgaat.

Stage Ecrins - delen van praktische tips - foto Yanick Bos (1).jpg

Begeleiding & omkadering

Hiking Advisor doet voor deze opleiding beroep op een aantal ervaren instructeurs bergwandelen, of Instructors Mountain Walking and Trekking, zoals dat officieel heet. Door te werken met officieel erkende instructeurs die zich regelmatig bijscholen houdt Hiking Advisor het opleidingsaanbod kwaliteitsvol.

De begeleiders voor module 2 & 3 zijn vaak ook dezelfde zodat je opleidingsevolutie goed opgevolgd kan worden over meerdere maanden. Zo ben je op het einde van het traject zeker dat je hetgeen je onder de knie moet hebben beet hebt!

De omkadering verschilt een beetje van jaar tot jaar en van locatie tot locatie maar tijdens de opleiding word je omkaderd met het nodige educatieve materiaal. Dit gaat van het voorzien van planzeigers, prusiktouw maar ook educatieve fiches en ander ondersteunend materiaal. Zo leer je de nodige skills meteen met het juiste ondersteunend materiaal.

Hiking Advisor gebruikt het competentieboekje Bergwandelen van de Klim- en Bergsportfederatie zodat je zelf goed kan bijhouden welke skills je reeds verzamelde. Dit boekje ontvang je bij de aanvang van de opleiding.

Verwachting fysieke paraatheid en ervaringen

Voor module 1 worden geen specifieke vereisten gesteld, aangezien dit vooral gaat over theoretische onderdelen. Vanaf module 2 en 3 verwachten we van deelnemers wel dat ze reeds een eerste (of meerdere) ervaringen in heuvel- of bergachtig gebied achter de rug hebben, dat ze in goede fysieke paraatheid verkeren om een tocht in de bergen te kunnen volbrengen, én dat ze al een eerste ervaring met een bivaktocht hebben gehad.

De eerste ervaringen met bergachtige omgevingen, stelt de deelnemers in staat om de opgedane kennis te kunnen reflecteren op hun eigen belevingen, en goed te kunnen begrijpen. Wil je ervaring aantonen op basis van het 'competentieboekje bergwandelen', neem dan best contact op met de begeleiders van de cursussen zelfstandig bergwandelen (zie de activiteitenkalender).

Wandelen in de bergen is ook fysiek zeker niet te onderschatten. Zeker wanneer het gaat over meerdere opéénvolgende dagen, met bepakking van meer dan 15kg. Ben je in staat om 5km aan één stuk te lopen op een rustig tempo en heb je geen abnormale fysieke klachten, dan ben je meestal fysiek in staat om de modules 2 en 3 modules op een aangename manier te volgen. Tijdens het module 2-weekend wordt je fysieke paraatheid geëvalueerd, en bijgestuurd waar nodig (bv via specifieke conditietraining, krachttraining, …).

Je hoeft zeker geen bivakexpert te zijn, maar aangezien deze opleiding tot zelfstandig bergwandelen binnen een bivakcontext wordt georganiseerd, vragen we al een eerste ervaring met bivakkeren.

Opleiding zelfstandig bergwandelen voor gevorderden

Heb je al heel wat bergwandelervaring, maar wil je graag je bergwandelvaardigheden verder verfijnen en vervolledig? Dan is het opleidingstraject tot zelfstandig bergwandelaar voor gevorderden mogelijks meer iets voor jou.

Dit traject opleiding volgt hetzelfde opleidingsplan als de ‘basiscursus’ en is fysiek niet zwaarder, maar er wordt meer op maat gewerkt rond jou specifieke leernoden, om zo je skills verder uit te breiden.

Modules:

  • Module 1: een intakegesprek waarbij je vertelt over je bergwandelervaring (palmares), de begeleider polst naar je verwachten en leernoden, het competentieboekje van kbf overlopen wordt en het verdere opleidingstraject wordt toegelicht.
  • Module 2: een weekend waarbij je kennismaakt met de tochtgenoten, de basisvaardigheden worden opgefrist en vooral in de praktijken technieken worden geoefend en toegepast (weerkunde, knopen, voeding, marsplan, conditie, materialen, …).
  • Module 3: een stageweek in de bergen.

Begin november worden de opleidingen zelfstandig bergwandelen voor de zomer nadien gepubliceerd op de kalender. Hier kan je alle informatie over het gebied, de periode, de prijs, ... terugvinden.

Wil je daarnaast graag wat meer info, aarzel dan niet om ons te contacteren via tom@hikingadvisor.be, of neem een kijkje bij onze antwoorden op veelgestelde vragen omtrent de opleiding