Verschillende vrijwilligers

Een platform als Hiking Advisor wordt gerealiseerd vanuit een hele ploeg waarin medewerkers meestal een bepaalde rol invullen (soms ook meerdere). Naast de meer zichtbare zoals instructeurs en tochtbegeleiders mag je ook denken aan:

 • beheerders van de website;
 • beheerders van de sociale media;
 • medewerkers die de boekhouding en het financieel beheer in goede banen leiden;
 • medewerkers die bij ontmoetingsweekends de kookploeg vormen of zorgen voor de logistieke ondersteuning;
 • de vertrouwenspersoon voor het behandelen van klachten;
 • bestuurders die de instaan voor het dagdagelijks managen en coördineren van de organisatie;
 • leden van de algemene vergadering die mee de invulling van de missie en de besteding van de middelen bewaken;
 • ...

Achter elke rol staan één of meerdere personen. We trachten iedere vrijwilliger binnen Hiking Advisor haar of zijn sterktes te laten inzetten op een manier die de organisatie en de betreffende persoon het best uitkomt. Verschillende karakters werken zo samen om onze missie te realiseren: meer mensen op een verantwoorde manier zelfstandig op meerdaagse tocht helpen. Bovendien moet je ook geen hikingexpert zijn om vrijwilliger te worden voor Hiking Advisor. Interesse in onze missie en het nodige engagement zijn vaak een sterke combi!

Profiel van de HA-vrijwilliger

Een aantal elementen die we herkennen bij onze vrijwilligers:

 • vrijwilligers dragen de missie van Hiking Advisor uit;
 • vrijwilligers halen voldoening uit hun engagement voor de vzw; 
 • vrijwilligers zijn zich bewust van het engagement dat ze aangaan, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen;
 • vrijwilligers communiceren duidelijk met elkaar en het bestuur;
 • vrijwilligers zijn constructief kritisch en motiveren elkaar;
 • vrijwilligers gaan verantwoordelijk om met de middelen en instrumenten van Hiking Advisor.

Vrijwilliger worden?

Jaarlijks organiseren we een medewerkersweekend om de verschillende mensen samen te brengen die Hiking Advisor maken, via de activiteiten, website of achter de schermen. Dit is vaak een leuk weekend om elkaar nog beter te leren kennen, ideeën uit te wisselen en vooruit te blikken op het komende werkjaar.

Als vrijwilliger kan je ook een vrijwilligersvergoeding aanvragen voor bepaalde engagementen. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om - waar nodig - je bij te scholen in je rol als vrijwilliger. 

Interesse om je als vrijwilliger te engageren? Stuur dan een mailtje naar bestuur@hikingadvisor.be. We nemen met jou contact op en maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek.