Waar gaat je vraag meer specifiek over ?

Sociale media

In eerste instantie raden we aan om vragen over wandelgebieden of materiaal die je niet beantwoord vindt op deze site via een bericht op de Hiking Advisor Facebook pagina te stellen. Mogelijks leidt dit tot een toekomstige artikel over het topic!

Beginner of ervaren hiker, iedereen is welkom en iedereen is bereid om te helpen. Zo heb je meteen ook diverse antwoorden.

facebook-logo  

Opmerkingen en klachten

Je kan ons responsabliseren door je opmerking of klacht te melden via een mailtje naar klachten@hikingadvisor.be. Je melding wordt besproken in het bestuur en je krijgt zo snel als mogelijk reactie. Je kan uiteraard ook altijd terecht bij de ombudsdienst van de KBF.

Opmerkingen of suggesties voor de website of onze activiteiten kan je ons bezorgen via info@hikingadvisor.be

Grensoverschrijdend gedrag

Ben je het slachtoffer van lichamelijk, seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag? Zijn er signalen van ongepast gedrag binnen onze club? Heb je iets gezien of heb je vermoeden van grensoverschrijdend gedrag bij anderen? Blijf er niet mee zitten! Op deze pagina vind je een overzicht van verschillende instanties waarbij je terecht kunt met vragen, twijfels of concrete meldingen.

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

  • Aanspreekpunt integriteit binnen Hiking Advisor: Ivo Vanmontfort is voor Hiking Advisor het aanspreekpunt als je tijdens een activiteit georganiseerd door Hiking Advisor in een situatie terecht bent gekomen die je als aanslag op je integriteit (eigen veilige ruimte) hebt ervaren. Hij is beroepsmatig hulpverlener in de (geestelijke) gezondheidszorg. Je kan hem contacteren via ivovanmontfort@gmail.com en behandelt je melding met de nodige finesse.
  • Aanspreekpunt integriteit binnen de Klim- en Bergsportfederatie: Indien je niet bij de club terecht wilt kan je steeds Heidi Hooghe en Karl Vansteenkiste contacteren. Zij zijn de 2 aanspreekpersonen Integriteit binnen de Klim- en Bergsportfederatie. Je kan hen contacteren via api@kbfvzw.be.