Dit gebied is zonder meer uniek in Wallonië. Het doet heel natuurlijk aan en toch heeft de mens serieus wat impact gehad op dit veenlandschap. De open gebieden worden gedomineerd door pijpenstrootje, zompige veenmossen en heide. Maar je vind er ook veel (aangeplant) naaldwoud. Het klimaat kan best ruw zijn en in de winter durven de temperatuur serieus dalen.

Ben je bekend met deze regio? Wil je graag je kennis toevoegen aan deze pagina? Geef ons een seintje op communicatie@hikingadvisor.be

Haute Fagnes

Als de langlaufpistes open zijn, kunnen sommige paden afgesloten zijn en is het ook enorm druk, ook op de toegangswegen. Best is om dan het gebied te vermijden. Als de rode vlag wappert, mag je bepaalde gebieden niet betreden, dat gebeurt vooral tijdens het voorjaar, bijvoorbeeld als droge oostelijke winden het risico op brand sterk vergroten maar ook tijdens de broedperiode van de korhoen. Meer info op http://www.hautesfagnes.be/.
Omwille een dodelijke afloop en enkele kritische situaties met verdwaalde en slecht voorbereide wandelaars sluit men ook meer en meer een aantal paden vanuit Botrange af bij echt winterweer.

Toch zijn de GR’s ook dan steeds toegankelijk, eventueel via een gemarkeerd variant traject. Wijk niet af van gebaande paden, voorzie je steeds van gedetailleerd kaartmateriaal (ter plaatse ook te koop in het bezoekerscentrum van Botrange) en vergewis je er onderweg steeds van dat je precies weet waar je loopt. Hou rekening met mogelijk sterk en snel verslechterend weer, bereken je nodige wandeltijd vooraf zeer ruim en neem een vol opgeladen GSM mee.

Hoge Venen 6 2022 (8).jpeg

Interssante tochten

De GR573 en GR56 lopen door dit gebied. In 2023 wordt een nieuwe route door het gebied geopend, de Venntrilogie.

Voor meer info rond toegankelijkheid van de wandelpaden bel je best naar één van volgende telefoonnummers:

  • Bureau DNF de Mont-Rigi : Tél. : 080 / 44 72 73
  • Centre-Nature de Botrange : Tél. : 080 / 44 03 00
  • Haus Ternell : Tél. : 087 / 55 23 13

In deze tijden van online informatie zou je verwachten dat een site zoals www.hautesfagnes.be/accessibilite.html of botrange.be/acces-aux-fagnes de juiste informatie geeft. Dat blijkt in de praktijk vaak wel, maar niet altijd zo te zijn. Toen ik zelf eens totaal onverwacht merkte dat de paden door Noir Flohay en langs Helle afgesloten waren ondanks de groene vlag, kreeg ik deze commentaar van deze websites " L'indication que vous pouvez trouver sur le site web est destinée aux conducteurs de voitures et non aux sections fermées au public, elle sert plutôt à contrôler le flux des visiteurs. Et ce, en coopération avec le DNF."

hoge venen breedbeeld.png.jpg

Het kerngebied met heide- en moerasvegetatie worden jaar na jaar uitgebreid door kappen van dennebossen en dichtgooien van ontwateringsgrachtjes. Dit levert vaak interessante nieuwe varianten op in plaats van de oude GR-tracés.

Openbaar vervoer

Het gebied zelf is enkel met de bus bereikbaar. Van het station van Verviers kan je naar Malmédy reizen (buslijn 395) of naar Baraque Michel (buslijn 390). Ook vanuit het station van Eupen kan je naar Baraque Michel en Botrange (buslijn 394) of naar Ternell en Monschau (bus 385, enkel in weekend). Meer informatie op http://www.infotec.be.

Tochtverslagen

Herfst