Voorkomen is beter dan genezen maar soms is enkel dat laatste mogelijk.