Situering

Het Noordhollands Duinreservaat omvat een 20 kilometer lange kuststrook boven het Noordzeekanaal, tussen Wijk aan Zee en Schoorl. Dit 5.500 hectare grote duinterrein biedt een verscheidenheid aan landschappen: de zeereep, binnenduingraslanden, infiltratiegebieden, valleien, hoge duinen, stuifkoppen en uitgestrekte bossen. Het reservaat wordt met veel zorg beschermd. Ongeschonden duingebieden van een dergelijke uitgestrektheid zijn zeldzaam en de natuurwaarden voor veel bijzondere planten en dieren zijn hier groot. Door het gehele duingebied loopt een uitgebreid netwerk van wandelpaden.

Ben je bekend met deze regio? Wil je graag je kennis toevoegen aan deze pagina?
Geef ons een seintje op communicatie@hikingadvisor.be