Situering

De hoogste berg van Turkije (5137 meter), dit is de legendarische heilige berg uit het verhaal van de Ark van Noë in de Bijbel. Gezien de ligging in militair gevoelig gebied (bij de grenzen van Armenië en Iran) heb je een permit nodig, op tijd aan te vragen via de Turkse ambassade.

Gateway naar de Ararat is het Koerdische stadje Doğubeyazıt, vanwaaruit je met (verplichte) begeleiding naar de top kan. De klim is ’s zomers technisch niet moeilijk en haalbaar voor iedereen met een goede conditie, het juiste materiaal (o.a. pikkel, stijgijzers), kledij en met inachtneming van de nodige acclimatisatieregels, gezien de hoogte.

Ben je bekend met deze regio? Wil je graag je kennis toevoegen aan deze pagina?
Geef ons een seintje op communicatie@hikingadvisor.be