Algemene voorwaarden betalende activiteiten

Hiking Advisor organiseert op regelmatige tijdstippen opleidingen, stages en weekends. Dit document omschrijft de algemene voorwaarden die de deelnemer dient te aanvaarden. Deze tekst geldt als aanvulling op de huisregels van Hiking Advisor vzw waarvan ook verwacht wordt dat de deelnemer ze aanvaard.

Lidmaatschap

 • Voor buitenlandse stages is een lidmaatschap van de Klim- en Bergsportfederatie (KBF) verplicht omwille van de uitgebreide bergsportverzekering voor zowel begeleider als deelnemer. Wie lid is van een andere KBF-club dan Hiking Advisor, betaalt 10 euro bovenop de deelnameprijs. Meer info vind je op deze pagina.
 • Voor al onze andere activiteiten is een lidmaatschap van de KBF niet verplicht. Wie geen lid is of lid is van een andere KBF-club dan Hiking Advisor betaalt 5 euro bovenop de deelnameprijs. Hou er rekening mee dat wie geen lid is, zelf instaat voor zijn verzekering. De begeleider is altijd verzekerd via de club.

Leiderschap

 • De deelnemer aanvaardt het voorgestelde programma van de activiteit. Dit programma is indicatief. Het kan ten allen tijde worden aangepast in functie van het weer, de omstandigheden, de toestand van de deelnemers, beschikbaarheid lesgevers enz. De leider kan de mening van de deelnemers consulteren maar heeft hierin het laatste woord. De deelnemer legt zich neer bij een mogelijke programmawijziging als die noodzakelijk wordt geacht door de leider.
 • De deelnemer aanvaardt het leiderschap van de leider van de activiteit. Hij of zij zorgt ervoor dat de groep op een veilige en comfortabele manier de activiteit kan volbrengen.
 • Het niet navolgen van de beslissingen van de leider kan tot uitsluiting leiden. Indien iemand zich tijdens een opleiding of stage onttrekt aan het gezag van de leiding en de groep verlaat, is dat volledig op eigen kosten, verantwoordelijkheid en risico. Hiking Advisor vzw is in dat geval niet verplicht tot enige terugbetaling.

Medische fiche

 • De deelnemer verklaart medisch geschikt te zijn om deel te nemen aan bergsportactiviteiten.
 • Bij de minste twijfel overlegt hij met de leiding. Deelname aan een activiteit waar je medisch niet geschikt voor bent, is op eigen risico. Bij twijfel contacteer een arts, deze kan nagaan of u geschikt bent voor het beoefenen van bergsport.
 • Bij elke buitenlandse stage wordt gevraagd om een medische fiche in te vullen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld door de begeleider en dient enkel om gepaste hulp te kunnen bieden bij noodsituaties door de begeleider zelf of de professionele hulp die wordt ingeroepen. Er wordt verondersteld dat de deelnemer deze fiche waarheidsgetrouw invult.

Inschrijving

 • Na aanmelding via een inschrijvingsformulier krijg de kandidaat deelnemer per e-mail een bevestiging of men aangemeld staat als effectieve of als reservedeelnemer.
 • De inschrijving is pas definitief als het voorschot of de volledige deelnameprijs van de activiteit betaald is. Indien dit niet binnen de vooropgestelde termijn gebeurt, en er ook niet gereageerd wordt op een betalingsherinnering, wordt de inschrijving geschrapt.
 • De deelnamevoorwaarden worden duidelijk aangegeven in de beschrijving van de activiteit. De stageleiding heeft het recht om personen uit te sluiten die niet beantwoorden aan de specifieke deelnamevoorwaarden van de gekozen activiteit.
 • Minimumleeftijd tot deelname is 18 jaar, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de voorgestelde activiteit, of na bespreking met de leiding, Raad van Bestuur en positief advies.
 • Bij buitenlandse stages wordt er door de leiding een voorbereidingsmoment georganiseerd. De deelnemer is verplicht deel te nemen aan deze voorbereidende activiteiten. Bij afwezigheid verliest de kandidaat deelnemer zijn deelnamerechten, tenzij de leiding hierover formeel anders beslist.

Deelnameprijs

 • In de prijs zitten steeds begeleiding en organisatie inbegrepen. Of verblijfskosten en lokaal transport inbegrepen zijn, staat beschreven in de omschrijving van de activiteit.
 • De deelnemer staat zelf in voor de verplaatsing van en naar de activiteit of stage tenzij anders vermeld.

Annulering

 • In de beschrijving van de activiteit staan de annuleringsvoorwaarden vermeld.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk om een annulatieverzekering af te sluiten.
 • Indien het voorbereidingsmoment reeds voorbij is, kan het bedrag voor deze voorbereiding niet terugbetaald worden. De rest van het inschrijvingsgeld wordt volledig terugbetaald indien de leiding beslist dat je omwille van onvoldoende fysieke voorbereiding of gebrek aan ervaring niet kan deelnemen. Elke kandidaat-deelnemer wordt hiervan via e-mail en telefonisch op de hoogte gesteld.
 • Annuleren voor een stage of ervaringstocht (ook omwille van medische redenen) kan tot 3 maanden voor het doorgaan van de tocht (ervaringstocht of module 3- of 4-stage). Indien je later dan 3 maanden voor het doorgaan van de tocht (ervaringstocht of module 3 of 4-stage) annuleert, wordt er enkel voorzien in een terugbetaling indien er tijdig een nieuwe deelnemer gevonden kan worden. Indien het voorbereidingsmoment plaatsvond en je deelnam, zal een forfaitaire kost voor dat moment aangerekend worden (80€ voor module 2 weekends ifv stages, 30€ per dag voor de voorbereidingsmomenten van ervaringstochten).
 • Er wordt bij elke annulatie (dus ook voor een voorbereidingsmoment of module 2-weekend bij een stage) steeds een administratieve kost van 10€ aangerekend. In geval Hiking Advisor de activiteit moet annuleren door omstandigheden of indien de leiding beslist dat je omwille van onvoldoende fysieke voorbereiding of gebrek aan ervaring niet kan deelnemen zal de administratieve kost van 10€ echter niet aangerekend worden.

Verzekering en aanvaarding van risico

 • Leden van de Klim- en Bergsportfederaties zijn gedekt door de verzekering van de KBF: http://www.klimenbergsportfederatie.be/inhoud-verzekering.
 • Niet-leden van de KBF staan in voor hun eigen verzekering.
 • De leiding stelt alles in het werk om de stage, opleidingen en andere activiteiten op een veilige manier te laten verlopen. De deelnemer onderschrijft dat hij op de hoogte is dat bij de beoefening van klim- en bergsport, in welke vorm dan ook, nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. De deelnemer aanvaardt deze risico’s waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij de leiding ligt, en dat deze voor de eventuele gevolgen niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Afgelasting van een activiteit

Een annulering van een activiteit door Hiking Advisor vzw is mogelijk:

 • Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt (vooral bij buitenlandse stages). Dit gebeurt 1 maand voorafgaand aan de activiteit.
 • Indien het niet mogelijk is om de activiteit door omstandigheden te verplaatsen (bv. door pandemie of lokale maatregelen) qua tijdstip of locatie.
 • Als de begeleider afwezig is door ziekte of overmacht. Hiking Advisor vzw doet er wel alles aan om in dat geval een vervang(st)er te vinden. Indien een professionele gids moet ingehuurd worden, kan dit wel een meerprijs betekenen voor de deelnemers. Als dat het geval is, wordt dit voorgelegd aan de deelnemers en beslissen zij of ze al dan niet met de activiteit willen doorgaan.
 • Bij een annulering wordt de integrale deelnameprijs teruggestort voor het deel van de activiteit en de stage dat niet heeft plaatsgevonden, vermindert met een administratieve kost van 10€ per annulatie.

Problemen

Indien een (kandidaat)deelnemer opmerkingen heeft omtrent de organisatie van de activiteiten dan wordt die verzocht via de contactpagina klachten/problemen te melden.