Ben je het slachtoffer van lichamelijk, seksueel of andere grensoverschrijdend gedrag? Zijn er signalen van ongepast gedrag binnen onze club? Heb je iets gezien of heb je vermoeden van grensoverschrijdend gedrag bij anderen? Blijf er niet mee zitten! Op deze pagina vind je een overzicht van verschillende instanties waarbij je terecht kunt met vragen, twijfels of concrete meldingen.

Aanspreekpunt Integriteit binnen onze club

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Ivo Vanmontfort is voor Hiking Advisor het aanspreekpunt als je tijdens een activiteit georganiseerd door Hiking Advisor in een situatie terecht bent gekomen die je als aanslag op je integriteit (eigen veilige ruimte) hebt ervaren. Hij is beroepsmatig hulpverlener in de (geestelijke) gezondheidszorg. Je kan hem contacteren via ivovanmontfort@gmail.com

Aanspreekpunt Integriteit binnen de Klim- en Bergsportfederatie

Heidi Hooghe en Karl Vansteenkiste zijn de 2 aanspreekpersonen Integriteit binnen de Klim- en Bergsportfederatie. Ze zijn beiden aangesteld door het bestuur en hebben de nodige opleidingen gevolgd. Je kan hen contacteren via api@kbfvzw.be