Praktische info

 • Afstand: 77,9km
 • Klimmen: 1840m
 • Dalen: 1880m
 • Gemiddeld aantal stapdagen: 3 à 4
 • IGN Stafkaarten 1:25 000: 59/7-8, 59/5-6, 64/1-2, 64/5-6, 67/1-2
 • GPX / KLM
 • Kaarten met route en varianten zijn te downloaden in pdf en zelf af te printen in de volgende formaten 1:15 000 | 1:25 000 | 1:50 000
 • Aantal doorwadingen: 4
Waadplek Meetstation Maximum waaddebiet
Semois Gué du Melreux Han Bouillon 14,0 m³/s
Semois Gué du Germowez
Semois Gué du Tombeau du Géant
Semois Gué du Moulin de l’Epine

Waden wordt afgeraden indien het debiet op het representatieve meetstation, te raadplegen via de link in de tabel, het maximum waaddebiet overschrijdt of indien de water- of luchttemperatuur duidelijk minder is dan 15°c. Neem in dit geval de bijpassende variant in plaats van de hoofdroute.

 • Bevoorrading:
  • Grupont: kruidenier
  • Carlsbourg: supermarkt
  • Rochehaut: bakker
  • Bouillon: alle voorzieningen

Varianten op de hoofdroute

Variant Afstand Afstandsverschil t.o.v. hoofdroute Opmerking
Hoogwater variant Semois 6,1km -2,4km Variant indien de Semois niet kan doorwaad worden of indien de passage Les Echelles wil vermeden worden

Packraft variant

De volgende packraft varianten kunnen worden genomen indien de route wordt afgelegd richting Hoge Venen.

Rivier Instap Uitstap Periode Varen toegelaten tussen Debiet voor beginnende packrafter Debiet voor gevorderde packrafter (*)
Semois Bouillon Ile du Calay Gué Melreux Han 16 maart – 15 juni 9u30 – 19u00 8 – 38 m³/s te Membre 8 – 50 m³/s te Membre
16 juni – 15 oktober 9u30 – 20u00
16 oktober – 15 maart 9u30 – 17u00
Boven Lesse Pont de Barbouillons Paserelle Maria 1 oktober – 15 maart 10u00 – 17u00 niet geschikt 3 – 14 m³/s te Daverdisse
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • (*) Onder gevorderde packrafter wordt verstaan iemand die probleemloos wildwater klasse 2 kan bevaren.
 • Bekijk steeds op de vaardag eerst de kaart om te verifiëren of het traject ook wettelijk toegelaten is (zolang traject niet rood gekleurd is mag er gepackraft worden).