Deeltraject 4: Grupont – Bouillon

Home>Deeltraject 4: Grupont – Bouillon

Praktische info

 • Afstand: 77,9km
 • Klimmen: 1840m
 • Dalen: 1880m
 • Gemiddeld aantal stapdagen: 3 à 4
 • IGN Stafkaarten 1:25 000: 59/7-8, 59/5-6, 64/1-2, 64/5-6, 67/1-2
 • GPX / KLM
 • Aantal doorwadingen: 4
WaadplekMeetstationMaximum waaddebiet
Semois Gué du Melreux HanBouillon14,0 m³/s
Semois Gué du Germowez
Semois Gué du Tombeau du Géant
Semois Gué du Moulin de l’Epine

Waden wordt afgeraden indien het debiet op het representatieve meetstation, te raadplegen via de link in de tabel, het maximum waaddebiet overschrijdt of indien de water- of luchttemperatuur duidelijk minder is dan 15°c. Neem in dit geval de bijpassende variant in plaats van de hoofdroute.

 • Bevoorrading:
  • Grupont: kruidenier
  • Carlsbourg: supermarkt
  • Rochehaut: bakker
  • Bouillon: alle voorzieningen

Varianten op de hoofdroute

VariantAfstandAfstandsverschil t.o.v. hoofdrouteOpmerking
Hoogwater variant Semois6,1km-2,4kmVariant indien de Semois niet kan doorwaad worden of indien de passage Les Echelles wil vermeden worden

Packraft variant

De volgende packraft varianten kunnen worden genomen indien de route wordt afgelegd richting Hoge Venen.

RivierInstapUitstapPeriodeVaren toegelaten tussenDebiet voor beginnende packrafterDebiet voor gevorderde packrafter (*)
SemoisBouillon Ile du CalayGué Melreux Han16 maart – 15 juni9u30 – 19u008 – 38 m³/s te Membre8 – 50 m³/s te Membre
16 juni – 15 oktober9u30 – 20u00
16 oktober – 15 maart9u30 – 17u00
Boven LessePont de BarbouillonsPaserelle Maria1 oktober – 15 maart10u00 – 17u00niet geschikt3 – 14 m³/s te Daverdisse
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • (*) Onder gevorderde packrafter wordt verstaan iemand die probleemloos wildwater klasse 2 kan bevaren.
 • Bekijk steeds op de vaardag eerst de kaart om te verifiëren of het traject ook wettelijk toegelaten is (zolang traject niet rood gekleurd is mag er gepackraft worden).